Noticias

Volver a noticias
2019 10 25 Districlima Contribuye A La Economia Circulas Y Sostenible
29/05/2024

DISTRICLIMA contribueix de manera creixent a l’economia circular i sostenible de Barcelona i Sant Adrià de Besòs

Recentment un promotor ens qüestionava sobre l’origen “renovable” de l’energia procedent de TERSA. La nostra resposta va ser que “renovable”, “residual” o com es vulgui nomenar, el cert és que , amb DISTRICLIMA o sense ella, els residus existeixen i només hi ha tres escenaris possibles al respecte: no generar-los, enterrar-los o valoritzar-los. L’ideal és l’opció zero residus, però mentre això no succeeixi, i essent possibilista, l’aposta de DISTRICLIMA és la tercera. En l’àmbit personal és la nostra responsabilitat generar els mínims residus, rebutjar  aquells productes amb ús excessiu d’embalatges i plàstics y, evidentment, reciclar i reutilitzar. A aquestes alçades tot això hauria de ser obvi. És indubtable doncs la funció social de les plantes de valorització de residus, avui encara imprescindibles. I la nostra contribució a DISTRICLIMA és clara: fem el sistema més intel·ligent i eficient. Mentre que TERSA va passar de 2017 a 2018 de 368.791 a 358.010 Tn de residus tractats (-3%), el vapor subministrat a DISTRICLIMA al mateix període va passar de 95.509 a 111.674 Tn. (+17%), vapor utilitzat per a subministrar calefacció, ACS i climatització a més de 110 edificis.