Avantatges del sistema

Home Ventajas 01

Avantatges medioambientals

Ventajas 01 Ventajas 02
 • Habitualment s'utilitzen fonts d'energia residuals (residus sòlids urbans o alternatives) amb equips d'alt rendiment energètic, minimitzant així el consum d'energies primàries d'origen fòssil.
 • Reducció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, ja que és una solució més eficient energèticament.
 • Reducció important de pèrdues de refrigerant a l'atmosfera en relació amb els sistemes convencionals.
 • Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats al sistema.
 • Impacte visual nul, ja que el sistema permet que els terrats i les façanes quedin totalment netes.
 • Mitigació de l'efecte "illa de calor", aconseguint fer descendre la temperatura ambient entre 1ºC y 2ºC, gràcies a la substitució de centenars d'aparalls d'aire condicionat per la climatització a través de una xarxa DHC
Home Ventajas 02

Avantatges econòmics

Ventajas 03 Ventajas 04
 • Reducció drástica de la potència elèctrica a contractar
 • Estalvi en la factura energètica de l'usuari.
 • Reducció en el cost de manteniment i menys necessitat d'especialització dels tècnics.
 • No cal comprar ni canviar els equips de producció propis.
 • Facilitat en la previsió de la facturació energètica.
 • Més espai disponible per a la comercialització o per a altres usos.
 • Edificis d'última generació amb un alt valor afegit.
Home Ventajas 03

Avantatges de seguretatAvantatges de seguretat

Ventajas 05 Ventajas 06
 • Garantia de seguretat i continuïtat del subministrament.
 • Eliminació del risc de producció de legionel·losi a l'edifici quan s'eliminen les torres de refrigeració.
 • Supervisió permanent de les instal·lacions per part d'especialistes, incloses les subestacions.
 • Absència de gasos inflamables dins l'edifici.
Home Ventajas 04

Avantatges d'us

Ventajas 07 Ventajas 08
 • Flexibilitat: el servei està assegurat en tot moment sense necessitat de planificació i s'adapta a les diferents necessitats de l'usuari, per la qual cosa resulta fàcil l'ampliació de potència amb una mínima inversió en equips propis.
 • Fiabilitat: lla redundància i la qualitat dels nostres equips, la seva automatització i la seva supervisió permanent per tècnics altament qualificats, garanteixen la fiabilitat del servei prestat.
 • Simplicitat: instal·lacions menys complexes i més econòmiques en el seu manteniment. Augment de la simplicitat de l'operació de les instal·lacions, ja que la producció d'energia no pertany a l'edifici.
 • Estalvi d'espai amb terrats espaiosos i sales tècniques de dimensions reduïdes.
 • Absència de vibracions, sorolls i impactes visuals negatius a causa de l'eliminació d'equips d'aire condicionat o xemeneies.