Funcionament del sistema

Las xarxes de calor i fred: Patrimoni energètic del futur